Organizacija Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (Junior Achievement Slovenija) je del globalne mreže Junior Achievement Worldwide, ustanovljene leta 1919, ki zajema 121 držav na vseh kontinentih in predstavlja največji program podjetniškega izobraževanja na svetu, ki ga vsako leto obiskuje več kot 10 milijonov mladih.

Izvajanje tega programa v Sloveniji se je začelo leta 2013, ko je bila ustanovljen Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. Od takrat je več kot 2000 dijakov iz več kot 30 srednjih šol v Sloveniji izvajalo izobraževalni program na področju podjetništva. Ti učenci so se učili na osnovi teoretičnega in praktičnega poučevanja s pomočjo mentorjev in se udeleževali tekmovanj in sejmov, da bi se naučili kako voditi podjetje in hkrati razvijali sposobnosti pomembne za vodenje podjetje.

Izvajanje programa poteka s pomočje učiteljev, usposobljenih s seminarji, ki jih organizira zavod. V procesu sodelujejo tudi zunanji mentorji iz gospodarstva, ki dijakom svetujejo pri vodenju svojih dijaških podjetij. Izvajanje programov po svetu in tudi v Sloveniji večinoma finančno podpira poslovni sektor.

Program podjetniškega izobraževnja v Sloveniji je za dijake in učitelje brezplačen in poteka skozi celo šolsko leto. Poleg teoretičnih znanj, ki jih pridobijo s pomočjo posebej izdelanih učbenikov, dobijo dijaki izkušnje tudi preko javnih nastopov, tekmovanj in sejmov na lokalni in mednarodni ravni.

Po zaključku programa Moje podjetje imajo dijaki možnost, da svoj podjetniški duh širijo še naprej s sodelovanjem v Alumni JA Slovenija. To društvo že 5 let združuje nekdanje udeležene programa, da bi podprli uresničevanje dejanvosti na področju podjetniškega izobraževanja in da bi se sedanji udeleženci lahko osredotočali na povezovanje šolskega pouka in podjetniškega duha.

Poslanstvo Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih je priprava in usposabljanje generacij dijakov za uspešno življenje po šolanju in delo v sodobnem svetu, v katerem imajo inovacije in ppodjetniške pobude najvišjo vrednost. Delo organizacije vodi nadzorni svet, sestavljen iz petih uglednih predstavnikov slovenskega gospodarstva.